công ty cổ phần môi trường thái tuấn

Quá trình hình thành

 • Tiền thân của Công ty Cổ phần Môi trường Thái Tuấn là Doanh nghiệp tư nhân Thái Tuấn được thành lập vào ngày 05/7/2000. Giai đoạn này, Doanh nghiệp đầu tư nhà máy phân loại và xử lý chất thải rắn công nghiệp với công suất 1 tấn/ngày và chuyên thu mua phế liệu, hàng tồn kho của các ngành công nghiệp.
 •  
 • Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Thái Tuấn chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân Thái Tuấn được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp Giấy Đăng ký doanh nghiệp thành lập lần đầu vào ngày 13/08/2009 nhưng không thay đổi quy mô và vị trí hoạt động.
 •  
 • Cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại liên tục gia tăng, tạo sức ép lớn với công tác bảo vệ môi trường. Trước tình hình đó, Công ty TNHH Thái Tuấn dựa trên nền tảng có sẵn của nhà máy phân loại và xử lý chất thải công nghiệp hiện hữu đã tiến hành lập dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp nhà máy tái chế và xử lý chất thải công nghiệp nguy hại với công suất 18,6 tấn/ngày.
 • Ngày 29/11/2011, Công ty Cổ phần Môi trường Thái Tuấn được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, được chuyển đổi từ Công ty TNHH Thái Tuấn.
 •  
 • Ngày 05/02/2013, Bộ Tài Nguyên và Môi trường có quyết định số 150/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nâng cấp, mở rộng Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại công suất 18,6 tấn/ngày”.
 •  
 • Ngày 05/02/2015, Bộ Tài Nguyên và Môi trường có công văn số 175/TCMT-QLCT&CTMT về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Môi trường Thái Tuấn triển khai vận hành thử nghiệm các thiết bị, phương tiện chuyên dụng để xử lý CTNH và các công trình bảo vệ môi trường.
 •  
 • Từ tháng 3 đến tháng 7/2015, Công ty Cổ Phần Thái Tuấn tiến hành thu gom và vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý.
 •  
 • Ngày 16/08/2015, Tổng Cục Môi trường thành lập đoàn thẩm định xem xét hồ sơ, đánh giá công nghệ xử lý, kết quả vận hành thử nghiệm tại Công ty Cổ phần Môi trường Thái Tuấn.
 •  
 • Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại có Mã số QLCT: 7-8.081.VX  được Tổng Cục Môi trường cấp ngày 07/10/2015.